هشدار!
فروشگاه دار محترم!
جهت درج آگهی می بایست ابتدا با دادن اطلاعات موردنیاز کالاآک، ثبت نام نموده ورمزعبور دریافت نمایید و بعداز دریافت آن نسبت به معرفی کالاهای خود اقدام نمایید. لذا تقاضا داریم که اطلاعات صحیح وارد نمایید تا کارشناسان و ناظرین کالاآک پس از بررسی و تأیید، حداکثر تا 48 ساعت کدعضویت شما را برایتان پیامک نمایند.

شرایط عضویت!
1- عضویت فقط مختص فروشگاه داران صنف فوق میباشد.
2-معرفی کالا فقط ویژه کالاهای نو و آکبند میباشد و از درج معرفی کالاهای کارکرده و دست دوم خودداری نمایید.
نام و نام خانوادگی در آگهی
تاریخ تولد / /
 
شماره موبایل در آگهی

ساعت کاری فروشگاه

صبح ها ازساعت الی عصرها ازساعت الی
تصویر جواز کسب یا قرار داد اجاره و یا هر مستندی که نشان دهد که محل کسب فوق مربوط به شما میباشد(این تصویر نمایش داده نمیشود و فقط جهت بررسی ناظرین کالاآک میباشد)
تصویر نمای بیرونی و درونی فروشگاه
نذکر:
1. تصاویر باید بصورت مستطیل عمودی باشند.
2. طول و عرض تصاویر هرکدام باید حداقل 600پیکسل باشند.
نمونه